ABSTRACT

Rok za slanje abstrakata je istekao!

Napomena: Otvorena forma za prijave namijenjena je isključivo studentima.
Sve ostale prijave se neće uzeti u razmatranje.


Kongres je podržan od strane:     

ISN (International Society of Nephrology)

ERA (Evropske Renalne Asocijacije)

ESOT (Evropsko društvo za transplantaciju Organa)

Klinički Centar Univerziteta
u Sarajevu

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Pogledajte kalendar aktivnosti ISN:

Copyright © Nefrobih.ba – Designed and developed by Purplekey